Kontakt

Osječki športski savez gluhih
Pavla Pejačevića 3,  31000 Osijek

Predsjednica: Ljiljana Brkić
Dopredsjednik: Joško Oliš
Tajnik: Marijan Blaha

Tel/fax: 385 031/369-039

e- pošta: sportgluhihosijek@gmail.com

Matični broj (MB): 2167964
Osobni identifikacijski broj (OIB): 82240352724
Žiro račun IBAN HR9025000091102175296