Projekt je odobren u sklopu poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II” – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Nositelj projekta: Osječki športski savez gluhih Trajanje projekta: 25 mjeseci, (14.3.2019. – 14.4.2021.) Vrijednost projekta: Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 704.512,00 kuna, intenzitet potpore iznosi 100%.

Cilj projekta

Cilj projekta: Cilj projekta je osigurati komunikacijskog posrednika za 15 gluhih osoba na područjuOsječko-baranjske županije kako bi došlo do veće socijalne uključenosti i podizanja kvalitete životaosoba oštećena sluha, a samim time i do njihove veće aktivacije u društvenim i športskim aktivnostima.

U Osječko-baranjskoj županiji osobe s oštećenjem sluha čine 2.6% ukupnog stanovništva i nalaze se u izrazito teškom položaju u društvu. Zbog komunikacijskih barijera teško pronalaze posao, a osobe starije životne dobi zbog istih nisu u mogućnosti koristiti socijalne usluge.

Donošenjem zakona o hrvatskom znakovnom jeziku, omogućeno je gluhim i nagluhim osobama korištenje usluge komunikacijskog posrednika u svim životnim situacijama s ciljem prevladavanja socijalne isključenosti i integracije osoba oštećena sluha u društvo. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku već dugi niz godina projektno financira uslugu tumača/prevoditelja za gluhe i nagluhe osobe, ali zbog ograničenih sredstava i potrebe koja iz godine u godinu raste veliki broj osoba oštećenog sluha nije pokriveno navedenom uslugom.

Posebno je vidljiv deficit tumača znakovnog jezika u organizacijama gluhih koje provode športske aktivnosti, koje su jedan od glavnih načina socijalnog uključivanja gluhih osoba u život lokalne zajednice. Ovaj projekt svojim aktivnostima sudjeluje u smanjenju diskriminacije jer kroz komunikacijskog posrednika nudi alate za ravnopravnije sudjelovanje osoba oštećena sluha u društvu. Smatramo da će predloženi projekt u velikoj mjeri pridonijeti borbi protiv socijalne isključenosti osoba oštećena sluha na našem području i poslužiti kao primjer kako prilagoditi i razvijati socijalne usluga
prema specifičnim potrebama osoba s invaliditetom. Kroz projekt će se pružiti usluga komunikacijskog posrednika za 15 osoba oštećena sluha kroz dvije godine, zaposliti komunikacijski posrednik i tako osigurati proširenje dostupnosti usluge na nove korisnike.

Novosti o projektu

Osječki športski savez gluhih je 14. ožujka 2019. započeo provedbu projekta “Tumač / prevoditelj za osobe oštećena sluha OBŽ”. Projekt je odobren u sklopu poziva „Razvoj usluge…

Read more

Osječki športski savez gluhih, u petak je, 17. svibnja, održao uvodnu konferenciju projekta „Tumač / prevoditelj za osobe oštećena sluha OBŽ“, UP.02.2.2.09.0008. Konferencija je održana u prostoru…

Read more

Osječki športski savez gluhih od ožujka provodi projekt “Tumač / prevoditelj za osobe oštećena sluha OBŽ”. Kroz projekt pružamo uslugu komunikacijskog posrednika za ukupno 15 korisnika. Danas…

Read more

Osječki športski savez gluhih od ožujka provodi projekt “Tumač / prevoditelj za osobe oštećena sluha OBŽ”. Kroz projekt pružamo uslugu komunikacijskog posrednika za ukupno 15 korisnika. Danas…

Read more

Osječki športski savez gluhih od ožujka provodi projekt “Tumač / prevoditelj za osobe oštećena sluha OBŽ”. Kroz projekt pružamo uslugu komunikacijskog posrednika za ukupno 15 korisnika. Danas…

Read more

KONTAKT:
Osječki športski savez gluhih
Adresa: Pavla Pejačevića 3, 31000 Osijek
e-pošta: sportgluhihosijek@gmail.com
Broj telefona: 031/369-039
098 189 7779

Kontakt osobe za više informacija:
Dragana Panić, koordinatorica, draganapn0107@yahoo.com
Ivana Riđanec, ivana.ridanec@gmail.com

Za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr